Avís Legal

CONDICIONS GENERALS:

  1. Identificació i activitat de la societat

El titular i responsable del domini www.clinicamariapadros.com és Maria Padrós, d’ara endavant LA CLÍNICA, amb CIF 33947405A, i amb domicili a Ronda Camprodon 24, 08500 Vic, Barcelona (Espanya), inscrita en el Registre Sanitari de Barcelona.

  1. Descripció de www.clinicamariapadros.com

El principal servei que s’ofereix en el domini www.clinicamariapadros.com és el subministrament d’informació sobre els productes i activitats propis de LA CLÍNICA.

  1. Prestació dels serveis de LA CLÍNICA

La prestació dels serveis de LA CLÍNICA, a través de www.clinicamariapadros.com és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti la resta de condicions generals.

LA CLÍNICA rebutja la responsabilitat a què doni lloc una mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix, LA CLÍNICA, comunicarà a l’usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l’actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

  1. Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per LA CLÍNICA, d’acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, la moral i l’ordre públic generalment acceptades. L’usuari no tindrà dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, ja sigui per causes pròpies o alienes.

  1. Propietat intel·lectual

Tots els continguts de www.clinicamariapadros.com en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de LA CLÍNICA o de tercers i emparats per la llei.

En cap cas l’accés als serveis de LA CLÍNICA, suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de LA CLÍNICA o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a www.clinicamariapadros.com i la utilització contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

  1. Enllaços (links)

LA CLÍNICA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a www.clinicamariapadros.com. Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals s’accedeixi a través d’enllaços (links) inclosos www.clinicamariapadros.com. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts a www.clinicamariapadros.com tenen una finalitat merament informativa i en cap cas suposa una recomanació sobre els mateixos.

Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç al domini www.clinicamariapadros.com a les pàgines que ho componen, haurà de notificar-ho prèviament a LA CLÍNICA.

Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de LA CLÍNICA que es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.clinicamariapadros.com, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

  1. Modificacions

La data d’última actualització dels continguts a www.clinicamariapadros.com pot ser sol·licitada per l’usuari enviant un e-mail a clínica.mariapadros@gmail.com.

LA CLÍNICA podrà modificar o actualitzar les presents Condicions Generals, que seran publicades a  www.clinicamariapadros.com, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

  1. Legislació i jurisdicció aplicable

LA CLÍNICA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

  1. Consentiment de l’usuari

L’usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plenament i expressament, tot el que es disposa en cadascuna d’elles cada vegada que accedeixi a www.clinicamariapadros.com o utilitzi els seus serveis.

POLÍTICA DE PRIVADESA I CONFIDENCIALITAT:

Per contactar amb LA CLÍNICA, se sol·liciten les dades estrictament necessàries: Nom, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i les observacions o consultes que desitgi introduir, amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les parts.

LA CLÍNICA ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb l’establert en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny.

En prémer “enviar” en el formulari de contacte, l’usuari expressa el seu consentiment explícit al tractament dels mateixos per al desenvolupament dels nostres serveis professionals.

Aquests drets poden fer-se efectius dirigint-se per escrit a: clínica.mariapadros@gmail.com, Clínica Dental Maria Padrós, Ronda Francesc Camprodon 24, C.P. 08500 Vic, Barcelona Tel. 93 114 86 30.

​PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

LA CLÍNICA garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.clinicamariapadros.com decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a LA CLÍNICA les dades personals que li són sol·licitades a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l’enviament de formularis de petició d’informació. Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, incompletes o no actualitzades.

D’aquesta forma, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l’empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol·licituds que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d’informació, que és ell únic punt d’entrada d’informació de caràcter personal.

LA CLÍNICA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l’usuari, aquest podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si s’escau, oposició, d’acord amb l’establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a la Direcció de Comunicació de LA CLÍNICA, mitjançant un correu electrònic a clínica.mariapadros@gmail.com o bé enviant un escrit a Clínica Dental Maria Padrós, Ronda Francesc Camprodon 24, C.P. 08500 Vic, Barcelona (Espanya), fent constar sempre la identitat de l’usuari.

LA CLÍNICA, es reserva el dret a variar la present política, informant prèviament als usuaris de les modificacions que en ella es produeixin.